Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Historická mapa

Historická mapa arboreta

Plocha pozemku byla rozdělena na tři části. Největší část zaujímalo arboretum, dále byla zřízena školka pro pěstování lesních dřevin a poslední část byla určena pro zahrádky a tenisový kurt pro ředitele a pana pátera, kteří bydleli ve školní budově.WebZdarma.cz