Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Škola v roce 1920

Školní budova v roce 1920

Pohled od východu - z bývalého manipulačního skladu vlakového nádražíWebZdarma.cz