Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Pohlednice z roku 1898

zapůjčilo muzeum

Pohlednice s budovou vyšší lesnické školy odeslaná v roce 1898.

Foto zapůjčilo muzeum