Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Má divoké prase zbraně?


Musí se kolem malých stromků vyžínat buřeň (plevelné byliny a keře)?


Lze používat březové listí jako léčivku?


Může se v lese kouřit?


Vyrábí se sportovní náčiní z jasanového dřeva?


Musí vlastník lesa strpět, aby mu lidé, kteří chodí do jeho lesa, jezdili na koni po porostech?


Škodí sníh, námraza a jinovatka na lesních porostech?


Mohou výfukové plyny poškozovat les?


Používá se hrboplod k léčení včelího plodu?


Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?