Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Může nákladní auto odvážet dřevo přímo z paseky?


Jsou všechny lesy hospodářské?


Nazývá se vletový a vyletovací otvor do úlu mezera?


Opravují a budují lesní cesty lesníci?


Mohou se v lese sbírat borůvky?


Používají včelaři leták k pravidelné měsíční informovanosti, který vydává Český svaz včelařů?


Používá se hrboplod k léčení včelího plodu?


Dělají se sauny z modřínového nebo borového dřeva?


Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?


Můžeme si z vánoční jedličky udělat "šprudlák"? (kvedlačka, kvrdlačka, klechtanka, vrtička)?