Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Existují bíle zbarvené ryby?


Opadává listí z dubu?


Žijí u nás losi?


Používají se všechny druhy stromů na stejné výrobky?


Je nutné v zimě vysekávat na rybnících otvory v ledu?


Může mít ježdění motorovými vozidly po lese vliv na čistotu pitné vody?


Můžeme si z vánoční jedličky udělat "šprudlák"? (kvedlačka, kvrdlačka, klechtanka, vrtička)?


Je ondatra naše původní zvíře?


Vytírá (rozmnožuje) se v našich vodách uhoř říční?


Mohou být lesní cesty odvozem dříví poškozeny?