Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Slouží feromon k dorozumívání u včel?


Mohu se při jízdě v lese střetnout s lesní zvěří?


Mohu dostat v lese pokutu?


Jsou cizokrajné stromy v lese užitečné?


Mohu se při jízdě v lese nečekaně setkat s lesní technikou?


Používají se všechny druhy stromů na stejné výrobky?


Musí se vlastníci lesa postarat o jeho obnovu?


Patří mateřídouška mezi léčivé rostliny?


Můžeme si hrát nebo sedět na složeném dříví?


Můžeme hladit malé srnečky?