Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Používá se zázvor jako léčivka?


Musí se kolem malých stromků vyžínat buřeň (plevelné byliny a keře)?


Mohu se při jízdě v lese nečekaně setkat s lesní technikou?


Lze používat březové listí jako léčivku?


Mohu v lese sbírat lesní plody?


Vidí ryby dobře?


Mohu si v lese vyhloubit jámu, nebo postavit hráz?


Mohou se u všech ryb konzumovat vnitřnosti?


Je les důležitý z hlediska pitné vody?


Opravují a budují lesní cesty lesníci?