Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Musí se vlastníci lesa sami starat o jeho ochranu proti škůdcům?


Mají kaprovité ryby zuby?


Mohou žít lesní zvířata bez lesa?


Vidí ryby dobře?


Opravují a budují lesní cesty lesníci?


Hodí se lipové dřevo na řezbářství?


Slouží kuřák k omámení a zklidnění včel?


Žijí u nás losi?


Je borovice světlomilná dřevina?


Žije zajíc polní v norách?