Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Můžeme si hrát nebo sedět na složeném dříví?


Může kůň, který běhá dostihy, tahat dřevo v lese?


Mohu dostat v lese pokutu?


Dělají se špejle ze smrkového dřeva?


Mohou v lese narůst malé stromky bez přičinění člověka?


Musí se stromky v lese sadit v řádách?


Mohou žít lesní zvířata bez lesa?


Plavou všechna dřeva našich dřevin?


Hodí se lipové dřevo na řezbářství?


Může lesu ježdění na kole mimo cesty ublížit?