Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Musí se stromky v lese sadit v řádách?


Může ježdění po lese narušit obnovu lesa?


Musí v lese vznikat paseka?


Používá se hrboplod k léčení včelího plodu?


Opadává listí z dubu?


Dělají se sauny z modřínového nebo borového dřeva?


Vyskytují se v našich vodách druhy ryb, které nemají šupiny?


Může se vjíždět do lesa na kole mimo zpevněné cesty?


Mohou být lesní cesty odvozem dříví poškozeny?


Mohou žít lesní zvířata bez lesa?