Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?


Mohu v lese trhat jmelí?


Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?


Rozmnožují se všechny ryby splynutím samčí (mlíčí) a samičí (jikra) pohlavní buňky?


Těží se stromy v zimě?


Dělají se špejle ze smrkového dřeva?


Poznáme na první pohled, kdy lesníci lesu při vzniku pomáhali?


Můžeme lámat větve?


Jsou cizokrajné stromy v lese užitečné?


Jsou ryby studenokrevní živočichové?