Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Má množství a kvalita lesa u nás vliv na cenu pitné vody?


Žere ježek jablka?


Plavou všechna dřeva našich dřevin?


Musí vlastník lesa uklidit odpadky, které mu tam lidé nahází?


Jsou sovy a dravci užiteční?


Vyrábí se mateří kasička z včelího díla?


Může mít ježdění motorovými vozidly po lese vliv na čistotu pitné vody?


Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?


Můžeme v zimě krmit ptáky nažkami z javoru?


Rozmnožují se všechny ryby splynutím samčí (mlíčí) a samičí (jikra) pohlavní buňky?