Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Odkazy na této stránce umožňují nahlédnou na některé středoškolské práce týkající se Arboreta SLŠ Hranice. Dále je možné shlédnout webové stránky vytvořenené ve výuce 2. ročníků u příležitosti Mezinárodního roku lesa