Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Ukázka ze studentské práce SOČ
- inventarizace dřevin - měření výčetních tlouštěk - průměrkování

Autoři: Petr Košťál, Jan Stuchlík, David Zahradník

Sekce I

Sekce I

Sekce II

Sekce II

Sekce III

Sekce III

Sekce IV

Sekce IV

Sekce V

Sekce V

Sekce VI

Sekce VI

Sekce VII

Sekce VII

Sekce VIII

Sekce VIII

Sekce IX

Sekce IX

Hydrotermický koeficient

Hydrotermický koeficient za sedované období