Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Studenti německé vyšší lesnické školy na přelomu 18. a 19. století

zapůjčilo muzeum

Studenti německé vyšší lesnické školy při praktickém cvičení z geodézie. Téma - tachymetrické zaměření koryta řeky Bečvy v Teplicích n/Bečvou nivelačním tachymetrem, používaným na přelomu 18. a 19. století. Měřičská skupina - měřič, zapisovatelé a figuranti..

Foto zapůjčilo muzeum