Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Arboretum na počátku svého vývoje.

Arboretum na počátku svého vývoje

Pohled na historickou budovu německé lesnické školy a centrální část městaWebZdarma.cz