Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Pohled na lesnickou školu okolo roku 1920

Foto zapůjčila soukromá osoba

Pohled na lesnickou školu okolo roku 1920

Foto zapůjčila soukromá osoba