Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Unie botanických zahrad České republiky vydala Průvodce „Botanické zahrady a arboreta České republiky“. Cílem této organizace je napomáhat rozvoji botanických zahrad a propagovat jejich poslání ve společnosti.

Průvodce botanickými zahradami a arborety

Stránky 232-243 jsou věnovány arboretu Střední lesnické školy v Hranicích.


Průvodce botanickými zahradami a arborety

Průvodce botanickými zahradami a arborety

Průvodce botanickými zahradami a arborety

Průvodce botanickými zahradami a arborety

Průvodce botanickými zahradami a arborety