Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Tento leták vydala Střední lesnická škola v Hranicích za pomoci grantu města Hranic.

Plná verze letáku zde

Ukázka složeného prospektu - s možností vytisknout plnou verzi

Autoři fotografií: žáci a vyučující SLŠ Hranice

Grafické zpracování: firma ADVERTECH