Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Kde nás najdete?

Areál střední lesnické školky s arboretem se nachází v těsné blízkosti železniční zastávky Hranice město. Vstup do arboreta je bočním vhodem naproti Galerie M+M.

Jednotlivým návštěvníkům - ukázněným zájemcům - je umožněno navštívit arboretum a to v období od začátku dubna do konce měsíce listopadu v pracovní dny od 8 do 18 hod.

Ve smyslu organizačního statutu je třeba ale zdůraznit, že arboretum školy není otevřeným objektem, slouží především k praktické výuce žáků.

Návštěvu většího počtu (skupin) návštěvníků s prohlídkou a výkladem je nutné ohlásit na sekretariátu školy, řediteli kuty@slshranice.cz .

Kulturním posláním arboreta je i uchování genetického bohatství, a to jak původních druhů (dnes na původních nalezištích často ohrožených), tak i hybridů a kultivarů jako výsledků dlouholeté práce zahradníků a šlechtitelů.

Ročně navštíví arboretum v průměru 15-20 exkurzí středních odborných škol včetně univerzit, 20-25 turistických zájezdů, dále zájemci z řad přírodovědeckých kroužků, účastníci kurzů lesní pedagogiky, mateřské a základní školy z nejbližšího okolí, absolventi při příležitosti ročníkových sjezdů, lázeňští hosté a občané města.