Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Naučná botanicko-geologická skalka

Čtvrtá zóna, která ukončuje skalku je v podobě do země svisle zapuštěných a vedle sebe uspořádaných deskovitých kamenů ze štípané tmavě šedé jílovité břidlice z obce Lhotka u Vítkova.

Mezery mezi deskami jsou vyplněné substrátem a prosázené drobnými skalničkami, jako je např. netřesk zahradní, lomikámen nádherný, rozchodník ostrý, dryádka osmiplátečná apod.

Naučná 
botanicko-geologická skalka
Naučná 
botanicko-geologická skalka