Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Skalky ve spodní části arboreta u jezírka

Balvany pískovce zdobící spodní část arboreta Balvany pískovce zdobící spodní část arboreta

Znovuobnovená skalka u boční vchodu do arboreta

Podzim na skalce u bočního vchodu školy Skalka u     bočního vchodu Odcún na     skalce u bočniho vchodu do arboreta Lesni skalka nad vodojemem u bočního vchodu do školy Skalka u     bočniho vchodu do arboreta Skalka u     bočniho vchodu do arboreta Skalka u bočniho vchodu do arboreta, foto Milan Geršl Skalka u bočniho vchodu do arboreta, foto Milan Geršl Skalka u bočniho vchodu do arboreta, foto Milan Geršl

Naučná botanicko-geologická skalka

Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Chm Naučná botanicko-geologická skalka, foto Milan Geršl Naučná botanicko-geologická skalka, foto Milan Geršl
V roce 2009 jsme realizovali projekt „Naučná botanicko-geologická skalka“ ,
který byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.

Cílem projektu bylo upravit svah podél vstupního chodníku do školy tak, aby mohl sloužit k výuce našich žáků, ale zároveň aby byl poučný i pro žáky jiných škol a veřejnost, která navštěvuje arboretum školy.

Jako dobrý nápad se ukázala skalka vytvořená z různých hornin a pro ně typických rostlin.