Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Naučná botanicko-geologická skalka

V druhé navazující zóně je hornina světle žlutý pískovec z obce Maletín (10 km jz. od Zábřehu).

Charakteristickou vegetací je stepní a suchomilné společenstvo, např. dekorativní trávy, miskantus čínský, kavyl péřovitý a z trvalek levandule úzkolistá, kociánek dvoudomý atd.

Třetí zóna je reprezentovaná vápnitými horninami, jako je bílý a šedý mramor z obce Horní Lipová (12 km z. od města Jeseník), šedý hranický vápenec a oranžově žlutý travertin z obce Kokory (8 km sz. od Přerova).

Vysázeny byly vápnomilné rostliny, např. mahalebka obecná převislá, ruj vlasatá, třemdava bílá, dobromysl obecná, pěchava vápnomilná atd.

Naučná 
botanicko-geologická skalka