Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

CITÁTY

 • Hledej v člověku strom, hluboké kořeny, pevný kmen a košatoukorunu.
  Japonské přísloví

 • Kdo sází stromy, má druhé raději, než sebe.
  Staré anglické rčení

 • Rostoucí strom je živým symbolem pokrokového národa.
  D. Nehrů

 • Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.
  J. Ruskin

 • Netrhej květiny, když je chceš mít. Jdi dál a květy budou kvéstkolem všech tvých cest.

 • Můžeme kácet lesy, je-li to nutné, ale je čas skoncovat s jejich ničením. Lesy naříkají pod sekyrou, miliardy stromů hynou, doupata divoké zvěře a ptáků osiřují,řeky se zanášejí pískem a vysychají, čarovné krajiny mizí.
  Anton Pavlovič Čechov, Lesní duch

 • Les nás učí smyslu umírání.
  M. Bouchner: Lesními pěšinami

 • Lesy člověka uživí, jestli s nimi bude žít a ne je ničit.
  F. Carte

 • Lesy nejsou oblaka, lze jimi bloudit.
  J. Zeyer

 • Lesy předcházely lidstvo, pouště je následují.
  F. de Chateaubriand

 • Strom na rozdíl od člověka vždy pozná svou porážku.
  I. Fontana

 • Staré dřevo dělá dobrý oheň.
  Německé přísloví

 • Žádný jedinec, rostlina, nebo zvíře, nemůže sám osobě vytvořit les. Les vzniká a trvá vzájemnou součinností zvířat, rostlina bakterií.
  J. Lorenc

 • Kam strom ohýbáš, tam roste.
  České přísloví

 • Ani suchý strom není bez užitku. Umožňuje usednout ptákům.

 • Dlouhá byla cesta od pralesa ke kulturnímu lesu. Nazpět existuje zkratka.

 • Do hloubky může dosáhnout strom svými kořeny, do dálky svými semeny.

 • Dokud pařez nevyhnije, není strom zapomenut.

 • I v tom nejhustším lese najdete osamělý strom.

 • Kdo chce lesu porozumět, měl by se ho nejdříve naučit poslouchat.

 • Starý strom se nemá přesazovat. Z toho však neplyne, že by ses ním - alespoň občas - nemělo zacházet, jako by právě přesazen byl.Třeba tím, že bude zalit.

 • Stromy, které rostou nejpomaleji, mají nejlepší plody.

 • Pod stromem i pohanova duše pookřeje.
  P. O. Hviezdoslav

 • O kamenech bylo známo, že se hýbají, o stromech, že mluví.
  W. Shakespeare

 • Chorý strom, jenž nechce růsti, ať ustoupí stromům schopným vzrůstu.
  Saxo Grammaticus: Gesta Danorum

 • Věčně šumí lesy a věčně moře hučí, jak věků živý obraz.
  G. Roth

 • Chceš li se dozvědět něco o borovici, zajdi si k ní, ponech všakdoma své předsudky. Jinak je budeš vnucovat a  ničemu se nenaučíš.
  Bašó

 • Kos zpívá, květ voní, potok šumí. Poslechneme si to, přičichneme, víme své. Barvy nás potěší a jejich nesourodá sousedství nás nepobuřují. Všechno je na svém místě. Bereme to jako dílo přírody a těšíme se tím nebo nad tím dokonce žasneme. A nebo to shledávámetak samozřejmým, že to ignorujeme.
  M. Horníček

 • Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny vody,až zemře poslední živočich a zůstanemena Zemi sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.

 • Když jdou kořeny hluboko, netřeba se bát větru.
  Čínské přísloví

 • Nevím, jak mohou můj život ovlivňovat hvězdy vzdálené miliony kilometrů víc, než stromy a lidé v mé blízkosti. Stromy, jichž se mohu bezprostředně dotýkat a z nichž cítím ohromnou energii - růstové fluidum. Vždyť každoročně - po celý svůj život - mi demonstrujísvé znovuzrození.
  J. W. Goethe

 • Příroda kolem mne opsala okruh, který nemohu překročit. Sedím v něm a učím se milovat život alespoň pro jiné,když ne pro sebe.
  Karel Čapek

 • Pole má oči, les uši, chovej se všude, jak se sluší.
  Jan Amos Komenský

 • Každý potřebuje strom, od kolébky po rakev.
  Mohamed

 • Stromy rostou na Zemi pro blaho člověčenstva.
  Bulharské lidové přísloví

 • Strom, který vyvrátila bouřka, měl více haluzí, než kořenů.
  F. Vymazal

 • Strom po ovoci poznán bývá.
  České přísloví

 • Strom roste výše, čím větší prostor zaujímá svými kořeny. Člověk se duchovně pozvedá tím výše, čím větší vrstvu celé nashromažďované duchovní kultury si osvojí, čím hlouběji zapustí své kořeny do této půdy, čímšířeji, plněji, intenzivněji ji využije pro svůj vnitřní růst.
  G. Volkov

 • Strom, který nekvetl, nemůže mít plody.
  Japonské přísloví

 • Stromy jsou básně, které země píše do nebe.
  Ch. Fibrin

 • Tygr chrání les a les tygra.
  Bengálské přísloví

 • Les, to nejsou jen stromy. Les jsou stromy respektující jistá pravidlavzájemného uspořádání.

 • Les inspiruje básníky i zloděje.

 • Les netřeba chránit. Postačí, když mu nebudeme ubližovat.

 • Lesní hvozdy odpovídají ozvěnou, paseky mrtvým tichem.

 • Lesník musí mít duši básníka a pragmatismus burzovního makléře.

 • Nejdřív tu byly lesy a až potom zákon.

 • V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy… Nic se neopakuje,fantazie přírody je neopakovatelná.

 • Stavu větví nejlépe prospívá péče o kořeny.

 • Strom obsypaný ovocem poničí bouře nejvíc.

 • V lese lehce přijdete na jiné myšlenky. Běda však, když jim podlehnete.

 • V lese je život právě tak důležitý jako smrt, zrození jednoho je podmíněno smrtí druhého.

 • Znakem člověka je, že z přírody vyrůstá a zároveň ji přerůstá - jako strom,který kořeny drží se země a větvemi sahá k nebi.

 • Hoře nedodává ušlechtilého vzhledu výška, nýbrž stromoví.
  Japonské rčení

 • Nebe má v sobě oheň, hvězdy. Oblaka visí v povětří. Ptáci lítají pod oblaky.Ryby plovou ve vodě. Země má hory, lesy, pole, roviny, zvířata, lidi.
  Lidé jsou stvořeni ke společným výhodám; proto mají býti lidští.
  Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý v obcování a způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný v srdci...
  Jan Amos Komenský, Orbis pictus