Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Naučná botanicko-geologická skalka

Foto Milan Geršl - arboretum červenec 2013

Foto Milan Geršl - červenec 2013