Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Skalka u bočního vchodu do školy

Skalka

Skalka v průběhu rekonstrukce (r. 1999) Skalka v průběhu rekonstrukce