Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Balvany piskovce,
v pozadí pátník k výročí 150ti let lesnického školství na Moravě

Piskovce