Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Uvítací tabule

Uvítací tabule