Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Listnáče

Listnáče (stromy a keře) se uplatňují svojí proměnlivostí během roku (rašením, květy, plody i podzimním vybarvením) svojí četností i tvarovou rozmanitostí. Jsou různě náročné na své stanoviště a přece vedle sebe rostou dřeviny světlostní i stinné, náročné na půdní podmínky i dřeviny skromné s různými požadavky na teplo, vláhu i jiné faktory.

Z bohaté sbírky javorů , kromě známých domácích druhů, zasluhuje pozornost javor červený (Acer rubrum), nápadný zejména červenými květy a svým nádherně zabarveným červeným listím, které se vždy na podzim jako v zrcadle odráží v prosklené části nové přístavby školy. Javor stříbrný (Acer saccharinum) s největším obvodem koruny ze všech stromů v arboretu byl při vichřici vyvrácen a je nahrazen novým jedincem. Z dalších javorů jsou to, javor dlanitolistý (Acer palmatum), javor francouzský (Acer monspessulanum), javor jasanolistý (Acer negundo), javor ginnala (Acer ginnala), javor okrouhlolistý (Acer circinatum) aj.

Početný je také rod dub . Rozměry i pěkným tvarem kmene vynikají severoamerické duby červené (Quercus rubra) i vzácnější teplomilný dub uherský (Quercus frainetto) a dub cer (Quercus cerris). Z lesnicky pěstovaných jsou to dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur).

Z rodu buk vyniká kultivar buku lesního se sytě červeně zbarvenými listy (Fagus sylvatica 'Atropunicea') s formami časně a pozdě rašícími, nebo kultivar buku lesního s listy po obvodu dělenými a zvlněnými (Fagus sylvatica 'Quercifolia').

jasanů je zastoupen včetně základního druhu i kultivar jasanu ztepilého s jednoduchými listy (Fraxinus excelsior 'Diversifolia') a jasan americký (Fraxinus americana).

Z rodu lípa je možno uvést lípu malolistou (Tilia cordata), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos) a jejich křížence lípu obecnou (Tilia x vulgaris).

V dolní části arboreta z původních sedmi platanů zůstaly pouze dva platany javorolisté (Platanus acerifolia).

Dalšími dřevinami jsou habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia), břestovec západní (Celtis occidentalis), ořešák černý (Juglans nigra), katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides), líska obecná stříhanolistá (Corylus avellana 'Heterophylla'), líska turecká (Corylus colurna), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), bříza papírovitá (Betula papyrifera), jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa). Střemcha je vedle domácího druhu též zastoupena střemchou pozdní (Padus serotina).

Určitou raritou arboreta je zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) rostoucí v několika exemplářích, z nichž nejstarší vytváří dvojkmen o tloušťce větší než 60 cm a výšce 23 m. Z dalších vzácnějších dřevin je zastoupen asijský korkovník amurský (Phellodendron amurense), kavkazský paořech jasanolistý (Pterocarya fraxinifolia) vyznačující se bohatou kořenovou výmladností, severoamerický liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) a nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus).

Ze vzácnějších teplomilných keřů pěstovaných v omezeném počtu exemplářů lze uvést vždyzelenou cesmínu ostrolistou (Ilex aquifolium) a velkými listy nápadnou arálii štíhlou (Aralia elata).

Z dalších dřevin je pěstován šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana), aromatický keř sázaník květnatý (Calycanthus floridus), dřín obecný (Cornus mas), brslen širolistý (Euonymus latifolius), brslen křídlatý (E. alatus), hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia), vilín viržinský (Hamamelis virginiana), mahónie Bealeova (Mahonia bealei), hruškojeřáb ouškatý (x Sorbopyrus auricularis), kalina vonná (Viburnum farreri), růžovec bělokvětý (Rhodotypos scandens), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), hloh kuří noha (Crataegus crus-galli), vždyzelená bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis) aj.

K zajímavostem arboreta patří liána zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculata) a také břečtan popínavý (Hedera helix), který ve stínu dospělých jehličnanů v SV části arboreta vytváří pozemní koberec a popínáním po kmenech dosahuje výšky až 16 m.

V Hranicích 15. 9. 2006

Ing. Vladimír Šmíd       

Aktualizaci provedl 24. 2. 2009     Ing. Radim Církva